Algemene voorwaarden

Artikel 6. Restituties

1. Algemeen
(a) Indien, op verzoek van de passagier of door vervoerder zelf het vervoer niet in overeenstemming met de vervoersovereenkomst wordt verricht, zal vervoerder restitutie voor het ongebruikte voucher in overeenstemming met de volgende paragrafen van dit artikel alsmede de relevante tariefsvoorwaarden.
(b)
(1) Behoudens het verder in deze paragraaf bepaalde, heeft vervoerder het recht om restitutie te verlenen aan hetzij de in de voucher vermelde persoon, hetzij de persoon die de voucher betaald heeft. Vervoerder behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om uitsluitend restitutie te verlenen aan de persoon die oorspronkelijk voor de voucher betaald heeft.
(2) Indien een voucher door een ander betaald is dan de passagier wiens naam in de voucher vermeld staat en vervoerder op de voucher heeft aangegeven dat restitutie aan beperkingen onderhevig is, zal vervoerder uitsluitend restitutie geven aan de persoon die de voucher betaalt, dan wel op diens aanwijzing.
(3) Behalve in het geval van gestolen of verloren vouchers, zullen restituties slechts verleend worden tegen afgifte aan vervoerder van de vouchers
(4) Restitutie, die verleend is aan een persoon die vouchers heeft afgegeven en zich voordoet als de persoon aan wie restitutie kan worden verleend in de zin van de subparagrafen (a) of (b) van deze paragraaf, zal worden beschouwd als een geldige restitutie. Vervoerder zal alsdan ontslagen zijn van de aansprakelijkheid tot het verlenen van restitutie voor hetzelfde voucher aan een ander dan die persoon.
(5) Voor een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief wordt slechts afhankelijk van de tariefsvoorwaarden restitutie verleend.
2. Restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer Indien vervoerder vervoer weigert op grond van de omstandigheden zoals vermeld in artikel 8, paragraaf 1 (met uitzondering van het sub g vermelde), zal de restitutie bestaan uit het volgende bedrag: indien de voucher geheel ongebruikt is, een bedrag dat gelijk is aan het betaalde tarief
3. Restitutie wegens vrijwillig afzien van vervoer indien een passagier restitutie van zijn ticket verlangt wegens vrijwillig afzien van vervoer wordt dit niet gehonoreerd.
4. Recht om restitutie te weigeren vervoerder is ten alle gerechtigd om restitutie te weigeren.
5. Valuta Alle restituties zullen onderworpen zijn aan de overheidswetgeving, -voorschriften, -regels en -richtlijnen van het land waar de voucher oorspronkelijk is gekocht en van het land waar restitutie plaatsvindt. Met inachtneming van het voorgaande zullen restituties normaal gesproken plaatsvinden in de munteenheid waarin de voucher is betaald, maar kunnen deze tevens in een andere munteenheid plaatsvinden.
6. Wie verricht restitutie
(a) Restituties wegens vrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven of door diens agent, indien deze daartoe gemachtigd is.
(b) Restituties wegens onvrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven. 

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling