Algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepassingsgebied

1. Algemeen
(a) Deze voorwaarden zijn de vervoersvoorwaarden van GreetZZ Ballonvaarten B.V. waar in de voucher naar verwezen wordt. De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op passagiers die ballonvaren, op grond van een voucher waarop GreetZZ Ballonvaarten B.V. is aangegeven als de vervoerder. Ze zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en bagage en op de levering van diensten, verricht door vervoerder tegen betaling. Tenzij anders overeengekomen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op kosteloos vervoer. Deze voorwaarden hebben voorrang op de "Voorwaarden van de overeenkomt" in de voucher. Vervoer tegen speciale tarieven kan mede zijn onderworpen aan speciale voorwaarden en/ of tariefsvoorwaarden welke voorrang hebben op deze vervoersvoorwaarden. De algemene vervoers voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
(b) Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt. Alle vervoer is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en tariefsvoorwaarden van vervoerder die van kracht zijn op de dag waarop de voucher is uitgegeven of, indien deze dag niet vastgesteld kan worden, op de dag van aanvang van het vervoer zoals aangegeven op de voucher. 

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling