Algemene voorwaarden

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

1. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.
2.In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij GreetZZ Ballonvaarten B.V. te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
3.Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling