Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon waarmee GreetZZ Ballonvaarten B.V. een overeenkomst heeft gesloten. Contractsvoorwaarden zijn de voorwaarden zoals opgenomen in of gevoegd bij de voucher, welke verwijzen naar enkele van deze algemene vervoersvoorwaarden en naar mededelingen.
PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van vervoerder in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.
TARIEFSVOORWAARDEN zijn de regelingen en voorwaarden welke van toepassing zijn op een bepaald normaal of speciaal tarief zoals vastgesteld door vervoerder of de vervoersvoorwaarden
VOUCHER is het document met het opschrift "Passenger voucher" uitgegeven door of namens vervoerder en waarvan bepaalde voorwaarden van de overeenkomst, mededelingen deel uitmaken.
VERVOER is het vervoer van passagiers en/ of bagage per heteluchtballon, kosteloos of tegen betaling, met inbegrip van daarmee samenhangende vervoersdiensten.
VERVOERDER omvat GreetZZ Ballonvaarten B.V. en de luchtvervoerder, niet zijnde GreetZZ Ballonvaarten B.V. die de voucher uitgeeft en alle luchtvervoerders die op grond van dat voucher de passagier vervoeren of zich verplichten te vervoeren, of zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer. Het zinsverband van deze voorwaarden geeft aan welke vervoerder(s) bedoeld wordt(den).

Algemeen

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling